Employment

De Nederlandse arbeidsrechtpraktijk is een zelfstandige all round praktijk waarin we zowel adviseren en procederen op het gebied van onder andere het (collectieve) ontslagrecht, het arbeidsvoorwaarden- en beloningsbeleid, het cao, medezeggenschap en privacy. Mede gelet op het huidige economische klimaat bestaat een belangrijk deel van onze werkzaamheden uit het begeleiden van grote reorganisaties, onderhandelen met vakbonden, opstellen van sociaal plannen, ondernemingsraad-adviesaanvragen en UWV ontslagaanvragen. Daarnaast werken wij nauw samen met onze Corporate & Commercial sectie in het kader van fusies en overnames. Aan ons team is tevens aan pensioen- en arbeidsrechtelijke fiscalist verbonden.

Onze cliënten zijn zeer divers en variëren van internationale en nationale grote multinationals, havenbedrijven, banken, uitzendbureaus, ziekenhuizen en telecomondernemingen. Behoudens individuele bestuurders staan we verder slechts sporadisch individuele werknemers bij. Vanwege het internationale karakter van onze cliënten en de daaraan verbonden grensoverschrijdende vraagstukken, hebben wij veelvuldig contact met onze arbeidsrechtelijke collega’s op de andere Simmons & Simmons kantoren. Mede door ons jaarlijkse employment retreat kennen wij onze arbeidsrechtelijke collega’s op de andere kantoren allemaal van gezicht.